tisdag 25 januari 2011

Fungerar flexicurity?

Igår var jag på ett seminarium om flexicurity, d.v.s. välfärdsmodellen som försöker förena flexibility med security, och det mest uppmärksammade fallet av detta har varit Danmark. Professor Henning Jörgensen hävdade att flexicurity fungerar bra i Danmark och att modellen klarade det "stresstest" som den ekonomiska krisen har inneburit, medan en annan professor, Andranik Tangian, ansåg att flexicurity inte är bra under kriser, då man istället borde satsa mer på större deltagande i ekonomin av den offentliga sektorn. Personligen tycker jag att man skall vara skeptisk mot folk som vill införa "flexicurity" i Sverige, eftersom det oftast är flexibilitetsdelen som förespråkarna är mest intresserade av. För det första är svenska arbetare redan ganska flexibla (med reservation för geografiska svårigheter etc.) och för det andra skulle man vara tvungen att höja a-kassan (och ge fler tillgång till god a-kassa) och öka deltagandet i kompetenshöjande aktiviteter för arbetslösa innan det kan bli tal om en flexicurity värd namnet, och detta lär ju i alla fall inte den nuvarande regeringen vilja göra.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar