söndag 23 januari 2011

Om behovet av ideologisk debatt

Med anledning av ett inslag i p1:s Godmorgon världen känner jag mig en smula manad att säga ett par ord om det förmodade behovet av en revitaliserad ideologisk debatt i svensk politik. Vad jag undrar är: behöver vi inte snarare än meta-ideologisk debatt? Innan man ska försöka ta reda på vilka övergripande principer som skall guida politiken måste man väl ha en metod att komma fram till dessa principer. Det räcker knappast med att ett parti med emfas hävdar att princip P är bra. Vad man vill ha är goda skäl för att acceptera princip P snarare än den divergerande princip Q. Jag befarar att om den ideologiska debatten i Sverige blev mera livlig så skulle denna "debatt" bestå i att partierna lägger fram sina nya eller nygamla ideologiska principer på ett mera entusiastiskt sätt, utan att försök görs för att ge goda skäl för sina principer (och ännu mindre är chansen att man försöker ge goda skäl för deras metoder att ange goda skäl - o.s.v.).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar