måndag 28 februari 2011

Addendum till föregående inlägg

Man kan naturligtvis fråga sig hur vanligt det är att människor fattar beslut utan att tänka på något annat än den pekuniära vinsten. Jag tror själv att det görs en hel del sådana beslut av svenskar i dagens samhälle (men det är en helt ovetenskaplig observation från min sida). Andra typer av beslut torde falla inom två huvudkategorier: beslut som påverkas av klander eller beröm, samt beslut som påverkas av att man har internaliserat vissa normer. I första fallet kan man nog ganska enkelt inkorporera det eventuella klandret eller berömet i den spelteoretiska kalkylen. Om jag tror att jag kommer att klandras för att jag köper x i stället för y så ska "kostnaden" för klandret jag kommer att utsättas för läggas på kostnaden i pengar (vilket kanske gör att det i själva verket blir "billigare" för mig att köpa y i stället, trots att det var dyrare räknat i pengar). När det gäller den andra typen så är det svårare (praktiskt taget omöjligt?) att använda ett spelteoretiskt resonemang, eftersom ens värderingar gör att man inte ens tänker tanken att göra "fel" val.

Själv tror jag alltså att den första typen av beslut har blivit vanligare (alltså de rent vinstinriktade besluten). Jag tror att människor i allmänhet har blivit mindre benägna att klandra andra människor för sina vardagliga beslut och jag tror att människor i allmänhet har färre orubbliga normer som de agerar efter. Man kunde kanske tycka att det vore önskvärt att detta förhållande förändrades (och i vissa fall är det nog önskvärt), men man bör komma ihåg att det är ett tveeggat svärd. I rasistiska samhällen gör nog människor inga vinstkalkyler när det gäller att köpa varor från människor av "fel ras" även om de skulle tjäna på det rent penningmässigt. Det är alltså inte en fråga om att helt enkelt hävda att människor borde ha flera normer och värderingar, ty sådana kan ju ibland vara av det groteskare slaget.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar