tisdag 12 april 2011

Ett Marx-citat (med vidhängande analys)

"Var finnes således den positiva möjligheten till den tyska emancipationen? [...] I uppkomsten av en klass med radikala kedjor; en klass inom det borgerliga samhället, vilken icke är en det borgerliga samhället tillhörande klass; ett stånd, som är upplösningen av alla stånd; en social klass, som får sin universella karaktär genom sina universella lidanden och icke gör anspråk på någon speciell företrädesrätt, emedan ingen speciell orätt, utan orätten över huvud utövas mot densamma, en social klass, som icke kan ställa annat än allmänt mänskliga anspråk, icke blott historiskt betingade anspråk; en klass, som icke står i någon ensidig motsättning till det tyska statsväsendets konsekvenser, utan endast i en allsidig motsats till dess förutsättningar; en social klass, slutligen, som icke kan frigöra sig utan att frigöra sig från alla övriga sociala klasser och därigenom frigöra dessa; en samhällsklass, som i sig förkroppsligar den fullständiga förlusten av mänsklighet och därför kan återvinna sig själv blott genom att fullständigt återvinna mänskligheten åt sig själv. Denna upplösning av samhället såsom särskild klass är proletariatet."

Detta citat (från 1844) visar enligt Gustaf Steffen (i en skrift från 1914) det fundamentalt hegelianska i utvecklingen av begreppet proletariat hos Marx. Således beskriver Steffen det som att Marx "i sin Hegel-kritik av 1844 deducerar fram begreppet 'proletariat' enligt rent hegelsk metod. Marx saknar ännu det omfattande och fördjupade nationalekonomiska vetande, ur vilket ett fullt verklighetstroget proletariat-begrepp kan induktivt vinnas". Jag tror man kan tolka Steffen som att han anser att marxismen skulle ha blivit bättre om Marx inte hade blivit "smittad" av Hegel innan han började studera nationalekonomi ordentligt. Men han tröstar sig å andra sidan med sin observation att socialdemokratins nyvunna framgångar berodde på "att den i grunden alls icke lever på Marx' teorier, utan på den socialekonomiska verklighet, som Marx tolkade så utomordentligt riktigt och delvis så alldeles falskt."

2 kommentarer:

  1. Den där Steffen tycktes vara influerad av Eduard Bernsteins kritik av Marx.

    Men Steffen har rätt i att citatet låter "hegelianskt" i formuleringarna. 1844 var Marx ännu inte "marxist".

    Men innehållet i citatet är ändå representativ för den mogne Marx: proletariatet kan inte befria sig genom att självt bli en härskande klass över någon annan klass, utan genom att avskaffa sig självt och andra klasser och därmed förverkliga det klasslösa samhället. Den slutsatsen står sig än idag. (Även om det där klasslösa samhället ännu lyser med sin frånvaro.)

    SvaraRadera
  2. Steffen var professor i sociologi och riksdagsledamot för socialdemokraterna.

    SvaraRadera