onsdag 6 april 2011

Solidarism

Jag håller just nu på att läsa litegrann om den troligtvis ganska bortglömda "ideologin" solidarism. Det rör sig hvudsakligen om en fransk ideologi som tycks ha varit mest på tapeten fram till åren kring första världskriget (se t.ex. Léon Bourgeois). En av huvudidéerna är att medborgare har vissa skyldigheter och rättigheter i kraft av ett "kvasi-kontrakt" som binder samman såväl de levande som gångna och kommande generationer. Man kan nog se det hela som ett slags försök att skapa en ideologi som förkastar både socialism (så som den vanligtvis definierades på den tiden) och alltför extrem liberalism. Idéhistoriskt sett så är detta egentligen ganska intressant, med tanke på att det under 1900-talet inte har utvecklats så mycket av ideologi som konsekvent försvarar "mittenpolitik", ty sådan politik ter sig alltsomoftast som en pragmatisk kompromiss mellan höger och vänster, där var och en egentligen skulle vilja driva samhället åt sitt håll.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar