söndag 21 augusti 2011

Boktips om Rousseau

För den som har ett seriöst intresse för Jean-Jacques Rousseaus politiska filosofi så kan jag verkligen rekommendera Rousseau's Theory of Freedom av Matthew Simpson, från 2006 (den finns att tillgå elektroniskt för er som har tillgång till databasen Ebrary, t.ex. via ett universitet).

Simpson stukturerar sin bok efter tre typer av frihet som förekommer hos Rousseau: naturlig, medborgerlig (civil) och moralisk. Den naturliga friheten handlar om vad man kan göra i "naturtillståndet", d.v.s. innan det finns något samhällskontrakt. Det handlar då mest om att man är fri att ta det man lyckas ta av andra människor. Den medborgerliga friheten handlar om vad man inte är hindrad (av den demokratiska majoriteten) från att göra (och det är här många gör en demokratisk-totalitär tolkning av Rousseaus teori). Den moraliska friheten, slutligen, handlar om att ha friheten att handla som en autonom människa, d.v.s. friheten att agera efter de regler man har satt för sig själv (alltså inte handla efter ens "blinda" passioner).

En slutsats av Simpsons bok är följande: "Each kind of freedom excludes other kinds; and the conditions needed for a free society sometimes limit those very freedoms. Thus, the most important consequence of his theory of freedom is that perfection and finality in politics, whether liberal, democratic, or Kantian are impossible because all the desires, aspirations, and potentials of the human being cannot be fulfilled simultaneously. The deepest implication of his theory is that no permanent solution exists to the human problem because no order of things wholly satisfies our nature. [...] Rousseau's strange fate is that the man who was thus above all a philosopher of moderation and caution should have been made the pretext for simplistic and imprudent fanaticism."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar