onsdag 3 augusti 2011

En orättvis betraktelse

Jag skulle vilja föreslå en ny etikettsregel i den politiska debatten: sätt ordet "rättvisa" i karantän. Vad är meningen med en term som alla definierar på sitt eget sätt?

Problemet är naturligtvis att alla måste vara för rättvisa. Om vi däremot skulle kunna enas om att "rättvisa" t.ex. (endast) skulle betyda omfattande ekonomisk omfördelning från rika till fattiga, så skulle vi få en debatt där vissa är mot rättvisa och vissa är för rättvisa. Med andra ord skulle rättvisa vara en rent "teknisk" term, vars moraliska värde återstår att argumentera för. Och faktum är ju att man från högerhåll inte så ofta framhöll rättvisa förr i tiden. Man talade mera om t.ex. frihet. Men som det är nu så vill även moderaterna hävda att deras politik är den mest rättvisa, och därmed förlorar ordet sin användbarhet för dem som är intresserade av seriös politisk argumentation. Finansminister Anders Borg ansåg t.ex. i riksdagsdebatt 2008 att "[s]toltheten över egen försörjning är rättvisa" och att "[s]toltheten över att klara sina uppgifter är rättvisa" (detta vid sidan av mera vänsteraktiga rättvisedefinitioner, som han också använder sig av).

Jag får intrycket av att den politiska debatten blir alltmer oseriös (men det kan vara så att det knappast var mycket bättre förr). Man avfärdar sina politiska motståndare med retoriska uppvisningar istället för att tydliggöra vilka värderingar man utgår från. Det räcker inte att säga att man är emot en politik för att den är orättvis, ty det är ju bara att säga att jag är emot den för att jag är emot den. Och så måste man nog fråga sig: är folk så dumma att de skulle rösta på ett parti endast p.g.a. att det stod "vi är för rättvisa" på deras valaffischer? Hur gör de isåfall om det står så på både vänsterpartiets och moderaternas affischer?

1 kommentar:

  1. Jag förstår inte riktigt argumentet att "rättvisa" inte skulle kunna användas i den politiska diskussionen bara för att Anders Borg definierar ordet på märkliga sätt. Är det inte bara att kritisera hans bruk av ordet?

    Visserligen finns det ingen allmänt accepterad definition av "rättvisa". Men det betyder bara att det är den politiska diskussionen som avgör vad begreppet kommer att innebära. Liksom var nivån för "höga skatter" ligger o.s.v..

    SvaraRadera