måndag 8 augusti 2011

Naturens rättigheter

Hörde om en kuriös uppfattning i Människor och tro i P1. Tydligen har "naturen" blivit tillerkänd sina rättigheter i Ecuadors konstitution. Att naturen bör skyddas är naturligtvis ofta en vällovlig ambition. Men en kvinna med ursprung i sydamerika som intervjuades i programmet ansåg t.ex. att man inte får smutsa ner vatten, oavsett om någon är intresserad av att använda vattnet över huvud taget. Man må anklaga människor för att vara antropocentriska i många sammanhang, och detta är befogat om man t.ex. bortser från att djur kan lida, men att vatten skulle ha "rättigheter" oavsett dess värde för människan... Jag är skeptisk.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar