lördag 17 september 2011

Borgerligheten innan alliansen

Återigen en tillbakablick till 1997 med hjälp av Sveriges radios arkiv; denna gång en intervju med moderatledaren Carl Bildt angående borgerlig samverkan före valet (1998). Intressant att notera är att centern på den tiden framstod som borgerlighetens osäkra kort, som kunde samarbeta både åt vänster och höger (jämför intervjun med Schlaug nedan). (Notera också Bildts tidsfilosofiska resonemang på slutet!)

THOMAS HEMPEL: Kan moderater och centern ingå i samma regering?
CARL BILDT: Det får du väl fråga centern om. Jag får alltid frågan om...
TH: Vad tror du? [...]
CB: Jag tycker det är för tidigt att besvara den frågan, och...
TH: Har du inte gjort någon analys av centerpartiet och dess möjligheter att ingå i en ny borgerlig regering?
CB: Nej, jag analyserar mera Sveriges problem än centerns problem. Faktiskt. [...]
TH: Men centern ingår idag i socialdemokraternas valunderlag [regeringsunderlag]. Finns det någon anledning att tro att det är annorlunda efter valet?
CB: [Du] Får fråga centern om deras vägval.
TH: Du har ingen som helst egen bedömning alltså?
CB: Nej, jag tycker inte att det är min uppgift. Politiska journalister har som uppgift att recensera partier, och bedöma och spekulera. Min uppgift tycker jag är att tala om Sveriges problem och om vad som behövs göras, och [...] försöka skapa så breda allianser som möjligt för förnyelse.
INGER ARENANDER: Det kan ju vara av intresse att veta hur du tänker genomföra det du vill genomföra, och inte bara vad. [...] Du måste väl ha en politisk grund för att kunna bilda regering?
CB: Den politiska grunden är förtroendet ute hos människorna. [...] Sedan tillkommer då - visst gör det det - dagen efter valet [...] den parlamentariska komponenten [...].
IA: Men där lämnar du inga besked just nu om hur du har tänkt dig?
CB: Nej, för det vet ingen. Vet du?
IA: Det är ju du som vill bilda regering.
CB: Ja, men vi är inte där än. Vi bildar regering , och då ska jag svara på den frågan utifrån de förutsättningar som finns . Men ingen kan idag veta hur de ser ut . Det vi kan veta idag det är att vi ska försöka förändra dem mellan den dag som är nu och den dag som är då.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar