lördag 1 oktober 2011

Kommentarer om arbete och lättja

Vad ska man då säga om Horace Engdahls ideal om att befria människor från arbete? För det första tror jag knappast han kan mena att man ska befria människor från det arbete som man upplever som lustfyllt och stimulerande etc. Den sortens utopi där alla får ha sitt drömjobb (och därtill få tillräcklig inkomst från detta) kan nog de flesta ställa upp på. Den utopin är nog svår att realisera, men man borde nog försöka göra vad man kan för att fler ska få tillfälle att arbeta med saker som de verkligen gillar under någon del av livet.

Annars kan man konstatera att strävandet efter lättja ganska mycket har motverkats av strävan efter mera materiella ting under åtminstone de senaste tvåhundra åren. Det tycks alltid finnas nya hål att stoppa pengar i om man får välja mellan löneökningar eller förkortad arbetstid. Vi har ju haft åttatimmarsdagen rätt länge nu, samtidigt som vi fått allt högre materiell levnadsstandard.

Sedan finns det ju ett klassperspektiv på allt det här. Ju fattigare man är desto mindre kan man unna sig att byta lön mot fritid, även om man kan säga att det finns vissa möjligheter för t.ex. en svensk på samhällets botten att ha mycket fritid om man har intressen som inte kräver mycket utöver ett spartanskt minimum (efter nordeuropeiska mått på "spartanskt" naturligtvis).

Man kan ju också konstatera att det inte hörs så mycket krav på förkortad arbetstid nuförtiden. Det skulle nog innebära ett rätt stort "paradigmskifte" om politiken började inriktas på att få den materiella tillväxten att stanna av och att istället främja mera av t.ex. kulturella och intellektuella mått på samhällsframgång. Dessutom tror jag många skulle uppleva det som orättvist om rikedomsförhållandena s.a.s. skulle frysas på vår nuvarande nivå. Och då måste man ta itu med själva frågan om hur mycket rikedom man kan omfördela utan att falla ner alltför mycket i levnadsstandard.

Hur som helst, intressant vore iallafall om man kunde återinföra det orättmätigt bespottade friåret, vilket ju faktiskt innebar att individer för en tid hade möjlighet att göra avkall på det materiella till förmån för "lättjan" (samtidigt som arbetslösa fick möjligheter att skaffa sig den erfarenhet som är så nödvändig idag).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar