söndag 16 oktober 2011

Som socialdemokraterna, fast bättre

Hela Juholt-affären är naturligtvis inget unikt i det politiska livet. Vare sig sådana saker sker p.g.a. slarv eller medvetet fiffel så vet vi att det sker hela tiden. Frågan är vad det egentligen får för konsekvenser hos väljarkåren. Tänk t.ex. på dem som är övertygade anhängare av en socialdemokratisk politik, men som avskyr de höga politikerlönerna och deras ibland låga moral när det gäller att tillskansa sig fördelar. Vart skall man vända sig? Är alternativet att inte rösta i nästa val?

Nej, vad som skulle behövas vore nog ett slags rening av partiet (helst då av alla partier, fast i olika grad kanske), som endast för fram kandidater som aktivt propagerar för lägre politikerlöner och som anser att det är ett ädelt kall (och inte ett karriärval) för en medborgare att vara förtroendevald. Vad man skulle vilja se vore politiker som tävlar i att avstå från ersättningar som de rent formellt är berättigade till.

Vore det t.ex. inte ett intressant experiment att sänka riksdagslönerna till typ 25 000 (plus en övernattningslägenhet i någon förort och ett SL-kort) i månaden, och förbjuda individer att sitta i riksdagen två (eller möjligen tre) mandatperioder i rad? Kunde man inte, med andra ord, göra politik (på heltid) till något som flera människor kan syssla med, men under en mycket begränsad del av deras liv. Något slags gammaldags "republikanism", kanske...

Och om inte socialdemokraterna (d.v.s. deras höga företrädare) skärper sig så vore det kanske ett alternativ för partiet att splittras i god tid innan nästa val. Själv har jag ett förslag på en slogan till den "idealistiska" falangen: "Som socialdemokraterna, fast bättre!"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar