måndag 21 november 2011

Helvétius och tv-tittandet

Jag har bläddrat lite i Claude Adrien Helvétius' fascinerande verk De l'esprit (1758). Helvétius måste nog beskrivas som en typisk upplysningstänkare, men i sin samtid sågs han som alltför radikal (bl.a. på grund av sin utilitarism och sin materialism). Hans tänkande hade dock ett visst inflytande på två relativt olika tänkare som Bentham och Marx.

Hur som helst kan jag citera denna passage av Helvétius, som måhända har viss modern relevans (och jag måste påpeka att min översättning med all säkerhet inte är enastående):

"Tristessen är [...] ett de vanligaste och mäktigaste tillstånd man kan föreställa sig. [...] På grund av vår strävan efter lycka kommer vi alltid att betrakta bristen på nöjen som en olycka. Vi vill gärna att de nödvändiga intervall som åtskiljer våra livaktiga nöjen [...] fylls av några av de intryck som alltid är angenäma eftersom de inte är smärtfyllda. Vi önskar alltså, genom ständigt nya intryck, att vid varje ögonblick påminnas om vår existens; ty vart och ett av dessa intryck är ett nöje för oss. Se där varför vilden så fort som han har utfört sina nödvändiga göromål tar sig till en bäck, där strömmens ständiga växlingar vid varje ögonblick ger honom nya intryck; se där varför vi föredrar att betrakta saker i rörelse framför de som är stillastående; se där varför man enligt ordspråket säger att Elden gör sällskap, d.v.s. att den hjälper oss att övervinna tristessen."

måndag 14 november 2011

Valfrihet i vården

Mycket snack nu om vård och omsorg. Själv bryr jag mig mest om att så många som möjligt får en så bra omsorg som möjligt, och om det innebär att på kuppen inskränka en minoritets valfrihet så ska jag ärligt säga att jag bryr mig föga. Se till att människor ur olika samhällsklasser blandas på alla vårdinrättningar (och skolor) så ska vi nog få en jämn och hyfsad kvalitet. Lagar man ett hål i en livbåt så kan man inte undgå att rädda även sina medpassagerare.

torsdag 3 november 2011

Liberalism i Epstein i P1

Lite roligt att man tar sig tid att prata ideologi ibland i radion, vilket gjordes i dagens Epstein i P1. Folkpartiledaren Björklund sa bl.a. att tre förebilder för honom är Adam Smith, John Stuart Mill och Bertil Ohlin.

Jag tycker dock det är lite tråkigt att ideologiska diskussioner oftast går ut på att presentera sin ideologi, men knappast att argumentera för den. När Björklund t.ex. hävdar att "individens frihet" är grundvalen för sin ideologi, så vill jag att han försöker övertyga mig om att jag också borde dela den åsikten i konkurrens med andra etiska principer. Säg mig varför det är viktigt (rentav viktigast!) att vara en fri människa!

Jag vet inte vad Ohlin ansåg om den sistnämnda frågan, men när det gällde Smith så såg han frihet närmast som en "naturlig" rättighet, och för Mills del är det en slags komplicerad utilitarism som utgör grunden. Vilket av dessa synsätt som Jan Björklund skriver under på (om han nu har tagit ställning i frågan) har viss relevans för hur åtminstone jag bedömer honom som politisk "filosof".