måndag 21 november 2011

Helvétius och tv-tittandet

Jag har bläddrat lite i Claude Adrien Helvétius' fascinerande verk De l'esprit (1758). Helvétius måste nog beskrivas som en typisk upplysningstänkare, men i sin samtid sågs han som alltför radikal (bl.a. på grund av sin utilitarism och sin materialism). Hans tänkande hade dock ett visst inflytande på två relativt olika tänkare som Bentham och Marx.

Hur som helst kan jag citera denna passage av Helvétius, som måhända har viss modern relevans (och jag måste påpeka att min översättning med all säkerhet inte är enastående):

"Tristessen är [...] ett de vanligaste och mäktigaste tillstånd man kan föreställa sig. [...] På grund av vår strävan efter lycka kommer vi alltid att betrakta bristen på nöjen som en olycka. Vi vill gärna att de nödvändiga intervall som åtskiljer våra livaktiga nöjen [...] fylls av några av de intryck som alltid är angenäma eftersom de inte är smärtfyllda. Vi önskar alltså, genom ständigt nya intryck, att vid varje ögonblick påminnas om vår existens; ty vart och ett av dessa intryck är ett nöje för oss. Se där varför vilden så fort som han har utfört sina nödvändiga göromål tar sig till en bäck, där strömmens ständiga växlingar vid varje ögonblick ger honom nya intryck; se där varför vi föredrar att betrakta saker i rörelse framför de som är stillastående; se där varför man enligt ordspråket säger att Elden gör sällskap, d.v.s. att den hjälper oss att övervinna tristessen."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar