torsdag 3 november 2011

Liberalism i Epstein i P1

Lite roligt att man tar sig tid att prata ideologi ibland i radion, vilket gjordes i dagens Epstein i P1. Folkpartiledaren Björklund sa bl.a. att tre förebilder för honom är Adam Smith, John Stuart Mill och Bertil Ohlin.

Jag tycker dock det är lite tråkigt att ideologiska diskussioner oftast går ut på att presentera sin ideologi, men knappast att argumentera för den. När Björklund t.ex. hävdar att "individens frihet" är grundvalen för sin ideologi, så vill jag att han försöker övertyga mig om att jag också borde dela den åsikten i konkurrens med andra etiska principer. Säg mig varför det är viktigt (rentav viktigast!) att vara en fri människa!

Jag vet inte vad Ohlin ansåg om den sistnämnda frågan, men när det gällde Smith så såg han frihet närmast som en "naturlig" rättighet, och för Mills del är det en slags komplicerad utilitarism som utgör grunden. Vilket av dessa synsätt som Jan Björklund skriver under på (om han nu har tagit ställning i frågan) har viss relevans för hur åtminstone jag bedömer honom som politisk "filosof".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar