fredag 9 mars 2012

Kommentarer till dilemmat

Exemplet som jag presenterade i förra inlägget handlar naturligtvis om den kvistiga frågan om det någonsin kan vara moraliskt försvarbart att döda. För vissa är det rimligt att man tar en persons liv för att rädda nitton, i enlighet med en utilitaristisk kalkyl (handlingen maximerar välbefinnandet för de inblandade). Möjligen skulle man alternativt kunna vara en s.k. regel-utilitarist, och då kanske anse att det visst kan vara försvarbart att döda vid vissa särskilda tillfällen, men eftersom det vanligtvis inte är det så bör vi ställa upp som en regel att aldrig döda (själv är jag dock inte så övertygad om regelutilitarismens förträfflighet).

När allt kommer omkring är det nog rätt ovanligt med människor som anser att mord aldrig är berättigat. Krig brukar ju ses som ett fall där speciella regler gäller, och jag tror att många skulle anse att självförsvar är berättigat när det är uppenbart att någon håller på att försöka döda dig. I vårt föreliggande exempel har vi dock problemet att den/de som ska dödas är oskyldiga till någon sådan aggression. Den finns ju t.ex. libertarianer som anser att det enda man i princip inte får göra mot andra människor är att initiera aggression (använda våld eller hot om våld), men om någon redan har initierat aggression mot dig så har du rätt att s.a.s. besvara elden.

Men även om man anser att det ändå gäller att man aldrig får döda oskyldiga människor så skulle nog en del ha svårt att dra slutsatsen att man inte bör göra vad man kan för att se till att färre oskyldiga dör än vad som annars skulle vara fallet. I exemplet har vi ju två konsekvenser att välja på: antingen dör en oskyldig människa  eller också dör tjugo oskyldiga människor (inklusive den som vi kunde ha räddat). Låter rimligt att välja det första alternativet, även om man själv måste utföra själva dödandet. Eller?

Sedan kommer naturligtvis en svårare fråga: vem skulle du välja ut för avrättning? Välja någon på måfå eller försöka utröna vilket frånfälle som skulle orsaka minst lidande (bland de efterlevande)? En av de tidiga utilitaristerna, William Godwin, hade ett exempel när det gällde vem man skulle rädda ur en eldsvåda: en piga eller en biskop. Hans exempel förutsatte att biskopens existens var viktigare för flera personer än pigans och därför skulle man rädda den förstnämnde - även om pigan skulle råka vara din egen mor!

1 kommentar:

  1. Det är så jobbigt med konstruerade dilemman, eftersom man alltid måste ställa upp vissa givna förutsättningar. Det kan man ju sällan göra i verkligheten och därför tappar jag lätt intresset... Ofta blir det mer intressant när man vidgar dilemmat med fler valmöjligheter och möjliga konsekvenser. Men en sak som i stort sett alltid är intressant med konstruerade moraliska dilemman är vilka värderingar man kan läsa in i dem. Det där med biskopen var intressant!

    SvaraRadera