torsdag 14 juni 2012

Friedman och Hayek

Jag har även lyssnat på podcasten där Johan Norberg intervjuas om Milton Friedman (finns här). Jag har dock inte så mycket intressant att säga om den; syftet verkade väl mest ha varit att få Friedman att framstå i ganska god dager, så det är inte konstigt att de över huvud taget inte pratade om hans dubiösa etiska ståndpunkter (som naturligtvis spelar en viss roll i den politik som Friedman förespråkade). Det skulle för övrigt vara intressant att veta vad Johan Norberg har för etisk grundsyn (jag har inte lyckat luska ut det i de böcker av honom som jag har läst). Utan att veta vad folk har för normativ teori i grunden så är det nämligen svårt att utvärdera den politik de förordar (utom i de osannolika fall där det finns en politik som är bäst oavsett vilken etik man är anhängare av).

Programmet om F. A. Hayek var rätt hyfsat, även om hans teorier i likhet med det föregående programmet lades fram av vad som verkar vara en av hans anhängare (Johan Hakelius). Hayek är i allmänhet en person som ställer fler frågor än han besvarar, vilket gör att han har en ganska tvetydig ställning i det liberala lägret. En del av den problematiken framkom i diskussionen, men en halvtimme är knappast tillräckligt för att utveckla det hela (och det skulle behövas en mera kritisk intervjuare, vilket man naturligtvis inte kan vänta sig när syftet med podcastserien antagligen är att propagera för liberalism).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar