fredag 8 juni 2012

Krassén om österrikiska skolan

Nästa podcast från Timbro som jag lyssnade på handlade om den österrikiska nationalekonomiska skolan, och huvudsakligen om Ludwig von Mises. Patrick Krassén intervjuades. Jag har nog inte så mycket att anmärka på den beskrivning av österrikarna som framfördes, men jag skulle vilja göra en randanmärkning gällande förhållandet mellan nationalekonomi och (normativ) politisk teori.

När Krassén t.ex. säger att många österrikare vill avskaffa centralbanker så bör man hålla i minnet att det inte följer "logiskt" från en österrikisk metodologi, utan det krävs att man kombinerar den nationalekonomiska doktrinen med någon specifik normativ (etisk) teori för att nå fram till så extremt liberala slutsatser som många österrikare gör.

Och detta har naturligtvis betydelse för de som från början har en liberal grundsyn och intresserar sig av österrikiska skolan av den anledningen. Dessa människor bör alltså notera att det s.a.s. inte räcker att bli en fena på österrikisk ekonomi för att framgångsrikt kunna argumentera för laissez-faire. Och detta insåg t.ex. Mises lärjunge Murray Rothbard som därför såg behovet av att utveckla en mera rigorös normativ teori (än Mises' diffusa preferensutilitarism) som kombinerad med österrikiska ekonomiska insikter skulle resultera i ett förespråkande för "anarko-kapitalism".

Men, som sagt, är man inte övertygad av någon av de normativa teorier som österrikarna har fört fram så finns det också liten anledning att utan eftertanke svälja det liberala budskapet. Den österrikiska skolan innehåller flera intressanta insikter, men de kan lika gärna nyttjas om man t.ex. vill utforma en välfungerande välfärdsstat, t.ex. att göra rätt typ av omfördelande åtgärder. Ett välkänt exempel hos Mises är att om man vill att fattiga barn ska få tillgång till mjölk så bör man inte reglera priset på mjölk, utan istället köpa mjölk (för skattepengar) på den fria marknaden och sedan dela ut till barnen.

Med detta sagt så bör jag lägga in brasklappen att om man vill ha mycket omfattande planekonomi så har man troligen lite att hämta från österrikiska skolan, eftersom österrikarnas kritik mot planekonomi är mera värderingsfri än kritiken mot välfärdsstaten, d.v.s. de hävdar att planekonomi helt enkelt inte kan fungera (eftersom den så viktiga prismekanismen sätts ur spel). Resultatet skulle bli kaos, och "marknadspriser" skulle med nödvändighet uppstå genom en svart marknad eller dylikt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar