lördag 7 juli 2012

Skala för individualism i samhällsteori

Jag råkade stöta på denna "Individualismus-Skala der gesellschaftsteoretischen Konzeptionen" (i en artikel av Gerhard Engel, som dock lånat den av någon annan...) som kanske någon människa därute tycker är intressant. Jag uttalar mig inte om skalans eventuella för- eller nackdelar; jag presenterar den bara som den står. Skalan är (efter min typografiska omdisposition) utformad så att de mest "individualistiska" teoretikerna står längst upp och de mest "kollektivistiska" längst ner. De som har värdena +1, +2 och +3 betecknas som "kommunitaristiska" (eller bör man säga "kommunitära"?).

-5   Kapitalistisk anarkism     Murray Rothbard, David Friedman
-4   Radikal marknadsliberalism     Ludwig von Mises, Milton Friedman
-3   Ordoliberalism     Eucken, Röpke, Hayek
-2   Postmodern pragmatism     Lyotard, Rorty
-1   Öppet samhälle     Karl Popper
0    Reflexiv jämvikt, politisk liberalism     John Rawls
+1  Kommunitaristisk liberalism     Etzioni
+2   Deliberativ demokrati, Civilsamhälle [Zivilgesellschaft]     Habermas, Arendt
+3   Social kommunitarism     Michael Walzer
+4   Kulturalistisk kommunitarism     Taylor, McIntyre
+5   Kollektivism     Marx (?), Engels, Lenin

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar