lördag 15 december 2012

Skolavslutning i kyrkan?

Låt mig säga några korta ord om en aktuell fråga, nämligen frågan om skolavslutning i skolan. Den kan - i mina ögon - inte ges något definitivt svar, utan här gäller det att väga fördelar mot nackdelar. Uppenbarligen finns det en grupp som är ganska bestämd, som definitivt inte vill att avslutningarna ska ske i kyrkan. För dem är huvudsakligen skolans sekulariserade karaktär mycket viktig. De tycks vara den grupp som förlorar mest på avslutningar i kyrkan. En grupp som möjligen förlorar en del är även de som tillhör en annan religion än kristendom (men vad jag har förstått så är det inte den gruppen som klagar mest).

Sedan finns troligen tre andra grupper: de neutrala/ointresserade (som vi kan bortse från), de som uppskattar en kyrklig skolavslutning som "fin tradition", samt de som uppskattar den för att de är genuint kristna. Så frågan vi ska ställa oss är vad de senare grupperna förlorar på att inga avslutningar sker i kyrkan. Mitt svar gällande den sista gruppen är: inte mycket! Jag kan inte föreställa mig att de skulle lida nämnvärt om deras barn tvingades sitta i en aula istället för en kyrka, och i övrigt har de ju alla möjligheter att ta med sina barn till kyrkan närsomhelst (och deras egen kyrka kunde t.ex. ha en sammankomst precis efter skolans avslutning för de barn som är medlemmar där).

Den mest komplicerade gruppen är nog de som ser kyrklig avslutning som en fin tradition, men som ändå inte är särskilt religiösa. Eftersom vi antar att de inte är så intresserade av kyrkan annars så finns det inte direkt något substitut. Min gissning är dock att "känslan" för denna specifika tradition inte sitter särskilt djupt hos denna grupp. För dem blir det som att snabbt dra bort ett plåster; det gör lite ont direkt, men det hela är snart bortglömt.

Summa summarum: min uppfattning är att skälen överväger för att inte ha skolavslutningar i kyrkan. Vi utrotar det obehag som de övertygade sekularisterna känner, och det obehag som uppkommer på andra sidan är antingen mycket marginellt eller snabbt övergående.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar