onsdag 23 januari 2013

Datorer och TV-avgifter

Att tv-licensen också ska innefatta i princip alla datorer (vilket nyligen har kommit upp på tapeten) låter som en absurditet och ytterligare ett argument för att skattefinansiera public service. För många blir det en avgift som man helt enkelt inte kan undkomma oavsett hur ointresserad man är av att se på TV, så i praktiken blir det en per capita-skatt, d.v.s. en beskattning av samma absoluta belopp av alla hushåll. Detta är naturligtvis en mycket ovanlig skatteform i Sverige, eftersom vi är vana vid att man betalar en viss procentandel av sin inkomst. Om vi alltså vill ha kvar proportionalitetsprincipen när det gäller skatt så borde TV-avgiften bakas in i den vanliga inkomstskatten. Detta skulle medföra att t.ex. studenter (som inte jobbar extra) inte skulle betala någonting alls, vilket låter rimligt eftersom många av dem troligen valt bort TV av kostnadsskäl men har svårt att välja bort dator.

Och man kan ju tillägga att en TV-avgift som i praktiken blir en per capita-skatt skulle gå helt emot den nuvarande regeringens linje om att de som tjänar minst ska få mer i plånboken, eftersom detta skulle bli liktydigt med en skattehöjning som känns mer ju mindre man tjänar (ju mindre man tjänar desto större andel av sin lön betalar man).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar