fredag 22 februari 2013

Media och sanningen

Det amerikanska radioprogrammet Philosophy Talk diskuterade en intressant sak i sitt program som summerade 2012. Tydligen så hade sökandet efter sanning en ovanligt underordnad betydelse i presidentvalet detta år, och en filosof noterade att en typ av "postmodernism" som mest förekommit i vänsterkretsar under 1980-talet (och som bl.a. kritiserades av högertänkaren Allan Bloom i The Closing of the American Mind) nu har anammats av högern. Denna syn går i stort sett ut på att alla som för fram en "sanning" är ideologiska på något sätt, vilket gör att sökandet efter en objektiv sanning är tämligen meningslöst. Detta gör att man i högermedia helt avsiktligt inte försöker besvara vad man uppfattar som vänsterns lögner med sanningar. Nej, det är lika bra att ge en ideologiskt tillrättalagd "sanning" eftersom det ändå är ingen som väntar sig att finna sanningen i media.

I samband med detta diskuterades begreppet confirmation bias. Detta innebär det inte endast är fallet att människor inte väntar sig sanningen i media, utan människor är i grunden ganska ointresserade av sanningen. Vad man vill ha är argument, eller "fakta", som understödjer ens befästa åsikter; i sådana fall är man mycket tolerant när det gäller att tänja på sanningen för ideologiska syften. Och motsatt kan man säga att man ställer oproportionerligt stora krav på t.ex. vetenskapsmän som för fram uppgifter som skulle vara svåra att använda för ens egna politiska syften. I programmet nämndes t.ex. att många är skeptiska mot klimatforskare, inte direkt av vetenskapliga skäl, utan därför att dessa forskningsrön inte understödjer ens politiska ideologi.

I programmet drog de dock slutsatsen att USA har det värre ställt i dessa avseenden än många andra demokratier. Programledaren (och filosofen) John Perry ansåg för sin del att det gått så långt att den mest balanserade bilden av politik fick man av komiker som Jon Stewart. Den politiska debatten i Sverige känns väldigt sansad i jämförelse, men vi får väl se vad som händer i framtiden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar