fredag 8 mars 2013

Jämlikhet mellan könen - en självisk betraktelse

Jag håller egentligen med de feminister som anser att Internationella kvinnodagen bör avskaffas, men eftersom jämställdhet och feminism nu har halkat ner så långt på den politiska agendan är det väl lika bra att man försöker säga något intressant just på den dag när folk för en gångs skull fokuserar på frågan. Och jag skulle vilja göra detta ur en någon okonventionell synvinkel.

Kampen om jämställdhet handlar naturligtvis i första hand (speciellt på det globala planet) om att se till att alla har samma grundläggande rättigheter; det handlar också om att se till att makten i samhället är jämnt fördelad  inom politik, näringsliv, kultur o.s.v. Vidare handlar det också om individens frigörelse från etablerade könsroller som förhindrar våra möjligheter att välja det liv som passar oss bäst. Jag vill understryka att dessa är de viktigaste punkterna för feministisk kamp.

Men jag vill tillägga att jag för egen del även har ett ganska själviskt skäl att främja jämställdhet, nämligen att jag för egen del tycker det är tråkigt att leva i en alltför förutsägbar värld. Jag tycker det är tråkigt att man i förväg kan gissa med stor säkerhet vilket kön det kommer att vara på expediten i den butik man just ska gå in i, att man i förväg kan gissa vilket kön det kommer att vara på musikerna som spelar på den cd-skiva man just plockat upp, att man kan gissa sig till vilket kön det kommer vara på elektrikern eller målaren man kallat på, eller på den förskollärare hos vilken man lämnat sina barn, etc. etc.

Jag tror med andra ord att det på något sätt skulle vara mindre tråkigt att leva i en värld där man inte kunde förutsäga sådana saker (vid sidan av att det också skulle vara mera "rättvist"). Jag tänker mig en värld där man skulle kunna skriva en ganska detaljerad redogörelse för sin vardag och sina intressen, men att det ändå skulle vara svårt att med mer än 50 procents sannolikhet gissa vilket kön författaren tillhör.

Men som jag sa är denna orsak att vara feminist en ganska "självisk" orsak. Jag är medveten om att många andra människor - både män och kvinnor - tvärtom gillar en viss grad av förutsägbarhet när det gäller vissa saker. Även om de naturligtvis vill att kvinnor och män ska ha samma rättigheter inför lagen o.s.v. så tycks de uppskatta att man i viss mån kan lita på att kvinnor på vissa punkter kommer att förbli kvinnor och män förbli män. Därför förväntar jag mig inte att alla kommer att kämpa för detta slags jämlikhet. Vad jag dock förväntar mig är att de som faktiskt delar min uppfattning om det önskvärda av ovannämnda "utopi" grundligt reflekterar kring vad de kan göra i sin egen vardag för att nå detta tillstånd.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar