fredag 22 november 2013

Artikel om straussianism och politisk filosofi

Som synes har aktiviteten på denna blogg varit förhållandevis låg den senaste tiden. Vill man läsa något av mig finns dock en artikel att läsa i senaste volymen av den filosofiska nättidskriften Minerva. I min artikel The Straussian Paradigm Turned Upside-Down: A Model for Studying Political Philosophy diskuterar jag centrala aspekter av Leo Strauss' sätt att studera politisk filosofi, samt hur denna delvis fruktbara approach kan (och bör) modifieras för att inte stå i konflikt med mera rimliga metaetiska utgångspunkter än dem som Strauss utgick från.

En sådan modifierad straussianism - en uppochnervänd eller inverterad straussianism kallar jag det ibland - tror jag är fruktbar för att studera gångna tiders tänkare, och detta exemplifierar jag i artikeln med Thomas Hobbes. En ståndpunkt jag för fram är att Hobbes' tänkande mycket väl kan ses som proto-demokratiskt, och att denna tolkning är minst lika intressant som att se honom som en förespråkare för monarkisk absolutism (vilket är standardläsningen).

Artikeln går att läsa i sin helhet genom denna länk.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar