måndag 9 december 2013

Artikel om Platon, Sokrates och Meta-aggression

In senaste numret av SATS: Northern European Journal of Philosophy (Vol. 14, nr 2) finns en artikel av undertecknad med titeln "Plato, Socrates, and the Politics of Meta-Aggression". Jag använder begreppet meta-aggression för att beteckna en vilja att insistera på att en ens egen moral genomdrivs i kollektiva sammanhang med motiveringen att det är den objektiva moraliska sanningen. Ett exempel på detta kan t.ex. vara när man anser att en majoritet inte bör få sin vilja fram eftersom minoriteten har den objektiva rätten på sin sida. I artikeln använder jag Platon som en idealtypisk meta-aggressionist, medan jag tycker mig se en skillnad i Sokrates tänkande på denna punkt.

Artikelns abstract lyder som följer:

"The argument is that if we assume a non-cognitivist outlook in metaethics then we should also adobt a way of reading classics in political philosophy that focuses on moral knowledge and its link to political authority. By distinguishing between Plato and Socrates on these matters we are provided with two ideal types that may serve as useful models when clarifying past and present controversies over one of the most important questions in political philosophy: the justifiability (or non-justifiability) of majority rule. As a by-product of the discussion of Plato and Socrates a path to an interesting defence of majority rule based on non-cogntivism will become visible."

Som synes är temat i stort sett detsamma som i den artikel som beskrivs i föregående blogginlägg och de ingår i ett ständigt pågående projekt som går ut på att för mig själv utröna konsekvenserna av nonkognitivism (värdenihilism) för politisk filosofi i allmänhet (och mera specifikt om majoritetsstyre).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar