tisdag 17 december 2013

Författningsdomstol i Sverige?

Diskussionen kring oppositionens metod att rösta ned en enskild fråga i budgeten aktualiserar, enligt Sanna Rayman i SvD, frågan om författningsdomstol. Den mest kända domstolen av denna typ torde vara den amerikanska högsta domstolen, som har makt att underkänna lagstiftning, även om en majoritet är bakom den. I Sverige däremot, har vi problemet att (för att citera Rayman) "[a]llting kan kastas ut och överprövas av riksdagen".

Frågan gäller alltså majoritetsstyrets legitimitet, möjligheterna till minoritetsveto och dylikt. Rayman spekulerar kring en nära framtid när motståndarna till en författningsdomstol (d.v.s. anhängarna av majoritetsstyre) får "smaka på argumenten för". Jag kan bara säga att jag längtar till den debatten. Även om jag inte tror att den kommer.

Och om någon undrar om min position så är jag emot författningsdomstolar. Filosofiskt sett anser jag alla argument för minoritetsstyre är undermåliga argument. Men det kan jag gå in närmare på om denna debatt mot förmodan kommer...

1 kommentar:

  1. Jag kan inte påstå att jag delar din längtan efter den debatten, mest för jag inte tror på särskilt nyanserad debatt i en sådan fråga. Jag har mest hört inlägg i genren "det är inte som i Sverige i dag, därför måste det vara bättre."

    SvaraRadera