onsdag 8 januari 2014

Nytt kristet parti förbryllar

Ett nytt parti har tydligen sett dagens ljus, nämligen Kristna värdepartiet (se mer här om deras positioneringar). Jag tänker inte orda så mycket om vad som verkar vara deras första huvudfråga (förbud mot fri abort), men däremot finns det en aspekt i deras andra huvudfråga - familjepolitiken - som är jag tycker är intressant att diskutera.

Kristna värdepartiet vill se till att flera kan uppfostra sina barn hemma, utan inblandning av offentligt finansierad barnomsorg, och de anser att även "mindre bemedlade" familjer kan få denna möjlighet med deras politik (d.v.s. att en av föräldrarna stannar hemma på heltid). Hur kan detta då åstadkommas? Jo, enligt KV visar beräkningar att ett barn på heltid kostar den offentliga barnomsorgen ca 16 000 kr per månad. "Det innebär alltså att om föräldrarna fick behålla de pengar som staten tar från dem för att spendera på att någon annan ska ta hand om deras barn, skulle de ha över 16 000 kronor per barn och månad för att själva vårda dem!"

Denna syn på våra gemensamma resurser ser jag som oerhört dubiös. Den bygger på tanken att vi som individer skulle kunna ta ut "vår del" av det som staten finansierar. Meningen med en välfärdsstat är dock att inte alla betalar lika mycket för de tjänster vi får ut. Personer som aldrig blir sjuka, aldrig skaffar barn eller råkar ut för brott betalar ändå till sjukvården, skolan och brottsbekämpningen. Eller skulle KV kunna tänka sig att de som föredrar att mildra sina fysiska besvär med hjälp av kristaller och örter skulle kunna ta ut sin del av vad de betalar för sjukvården och att de som föredrar att försvara sitt eget hem med ett hagelgevär kan ta ut sin del av vad de betalar till polisen?

Nej, tanken bakom en välfärdsstat är att inte alla får ut exakt vad de betalar in. Vissa får mycket mer än vad de betalar in, eftersom de har större behov (t.ex. barn med särskilda problem som kräver extra resurser), medan vissa får mycket mindre. Bakom detta ligger naturligtvis en solidaritetstanke, men det kanske inte är en "kristen" värdering...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar