tisdag 11 februari 2014

Tv-avgift för dator-innehav - en gåta.

Även om jag föredrar en skatt istället för avgift när det gäller finansieringen av public service-media så kan jag godta tv-avgiften om alternativet är att slopa public service eller finansiera det med reklam. Vad jag dock inte kan godta är att tv-avgiften även gäller datorer. Inte för att jag anser att datorer av princip aldrig bör omfattas av en sådan avgift. Går det att se på tv på samma sätt som man tittar på en traditionell tv så bör man åläggas att betala avgiften.

Problemet är dock att de som inte har tv, utan bara (en "vanlig") dator, faktiskt inte kan se på tv-program på samma sätt som på en traditionell tv-apparat. Tittar du t.ex. på svt-play på din dator så har du inte tillgång till samma utbud som på din tv-apparat. Detta gäller främst långfilmer (vilket jag personligen ser som den viktigaste delen av svt:s utbud).

Om motiveringen bakom att låta innehav av (internetanslutna) datorer vara avgiftspliktigt var att utbudet ändå finns tillgängligt så är det helt obestridligt en lögn. Så vad är motivet? När man nu i praktiken låter en liten del av befolkningen betala samma summa som den övriga befolkningen men erhålla en sämre tjänst så kanske man är berättigad att ställa den frågan. Om man kommer till sjukhuset och får veta att man kommer att få hälften så bra behandling för att man valde att åka bil istället för buss till sjukhuset så skulle man nog undra efter motivet till denna särbehandling, och i förlängningen kräva samma behandling som alla andra.

Nu är naturligtvis fallet att vi alla betalar olika mycket - i absoluta tal - till allt som är skattefinansierat. Detta sker dock - åtminstone till en del - i omfördelande syfte. Om det fanns omfördelande ambitioner med den ovanstående reformeringen av tv-avgiften måste man säga att det är ett ytterst trubbigt, och kanske t.o.m. kontraproduktivt sätt, att åstadkomma detta.

(En brasklapp: jag är inte så kunnig om datorer, så om det t.ex. finns någon billig och lättillgänglig mojäng att köpa till sin dator som gör att den fungerar precis som en tv-mottagare så drar jag självklart tillbaka min kritik; men då är det också innehavet av denna mojäng och ej själva datorn som ska avgiftsbeläggas...)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar