onsdag 16 april 2014

Feministiskt initiativ och taktikröstningen

En liten debatt har blossat upp i frågan huruvida en röst på Feministiskt initiativ eventuellt är en "bortkastad" röst. Från rödgrönt håll vill en del hävda att ett maktskifte kan äventyras om vänsterfolk röstar på FI, och de sedan får mindre än 4%. Därför bör FI-anhängare istället rösta taktiskt - på V, S eller MP istället för enligt den egna övertygelsen. Göran Greider har t.o.m. hävdat att Gudrun Schyman bör uppmana FI-anhängarna att rösta på något av dessa partier istället för FI om de själva i opinionsmätningarna innan valet ligger under 4%.

Schyman är naturligt nog av annan uppfattning. Hon anser att man helt och hållet bör rösta efter övertygelse. Om folk inte gjorde det, hur skulle då nya partier kunna komma i riksdagen? MP och KD har ju lyckats med det, så varför skulle inte FI kunna det? För Schyman tycks för övrigt själva demokratin i någon grad sättas ur spel av taktiktänkande.

Det går inte att förneka att röstande på småpartier är ett stort dilemma, särskilt när det har potential att påverka ett maktskifte (SD:s väljare hade inte detta dilemma eftersom det troligen inte spelade så extremt stor roll för dem var regeringsmakten låg - det var viktigare för dem att komma in i riksdagen än att det blev en borgerlig regering). Troligen skulle minst 90% av FI:s väljare beklaga ett fortsatt alliansstyre, så här måste de välja om det är värt risken att äventyra de rödgrönas eventuella seger genom att rösta efter egen övertygelse. Samtidigt kan knappast de rödgröna lägga allt ansvar på FI:s väljare. Istället för att uppmana FI-väljare att rösta på de rödgröna har de naturligtvis möjligheten att uppmana en del av sina egna väljare (mest S-väljare får vi förmoda) att stödrösta på FI. Det är ju så borgerligheten har gjort för att kunna erhålla/behålla makten, om vi ska tro dem som anser att t.ex. KD har lyckats hänga kvar p.g.a. stödröster från M.

Så det hela är inte endast en samvetsfråga för FI:s väljare, utan också för S, V och MP:s väljare. Om S, V, MP och FI tillsammans finns i riksdagen så blir det troligen maktskifte. Så ett maktskifte kan åstadkommas antingen genom att FI:s väljare dagtingar med sin övertygelse, eller genom att de övriga rödgröna väljarna gör det. Det går inte att säga här vad som är "moraliskt" rätt, såvida man inte som vänsterväljare anser att FI bör hållas utanför en rödgrön regering (eller som stödparti för en sådan).

Det är sådant här som fyraprocentsgränsen ställer till med. Jag tror inte själv att den i demokratins namn bör avskaffas, men jag tycker däremot att vi borde införa ett system där alla får två röster. Om ens förstahandsval inte klarar spärren kunde deras andrahandsröst träda i kraft. Men det är en grundlagsfråga, så det kommer inte ändras på ett tag. Och troligen är S och M starkt emot det, så det är kört iallafall när det gäller en sådan förändring. Men vågar man vara utopisk och hoppa på en folkopinion i frågan som driver fram en folkomröstning?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar