fredag 9 maj 2014

Samvetsfrihet i yrkeslivet

I radioprogrammet Människor och tro uppmärksammades en barnmorska som försökt driva principen om "samvetsfrihet" för anställda i vården, d.v.s. principen att man ska kunna vägra att utföra arbetsuppgifter som strider mot ens övertygelser utan att förlora jobbet. I programmet fick vi dock höra att diskrimineringsombudsmannen lyckligtvis har släppt fallet med just denna barnmorska (som emellertid tycks vara inställd på att driva fallet i diverse europeiska instanser istället).

Här tycks det mig som att motståndarna till denna samvetsfrihet (som troligen är rätt så brett utspridda mellan höger och vänster i Sverige) har de bästa argumenten. Principen tycks förutsätta att det är en rättighet att ha vissa jobb även om man inte vill utföra alla de uppgifter som hänger samman med den jobb-beskrivning som arbetsgivaren tillhandahåller. Om jag vet att barnmorskor som jobbar i svenska landsting har som arbetsuppgift att göra aborter så ska jag alltså ändå kunna ta anställning som barnmorska, men sedan vägra att utföra aborter.

Man kan fråga sig om jag skulle kunna ta anställning på en matbutik under de föreskrivna premisserna att jag ska kunna hantera alla sorters livsmedel, sedan ändå vägra att hantera kött för att jag är militant djurrättsaktivist och därpå kräva att få ha jobbet kvar eftersom vi måste ha "samvetsfrihet". Visst kan det finnas skäl att lagstifta om olika typer av orättmätiga avskedanden, men avsked till följd av vägran att utföra i förväg specificerade arbetsuppgifter hör knappast till den kategorin.

Sedan är det förstås en kvistigare fråga när det gäller "känsliga" arbetsuppgifter som tillkommer efter att man börjat jobba någonstans. Kan jag rättmätigt vägra att utföra aborter om denna arbetsuppgift tillkommer efter att jag verkat tjugo år i det yrket? Min preliminära åsikt är nog att man ändå får ta och lämna yrket om man inte kan stå ut med den nya arbetsuppgiften - men rimligtvis bör man inte under den eventuella uppsägningstiden behöva utföra den. Det skulle vara en ganska absurd situation om en arbetsgivare inte kan ge sina anställda nya arbetsuppgifter (givet att de nya uppgifterna inte förutsätter lagbrott) utan att riskera att få diskrimineringsombudsmannen efter sig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar