lördag 23 maj 2015

Att köpa sig förbi sjukvårdsköerna

Väntetider i vården är något som det klagas på mycket i Sverige, och trots att vi har toppkvalitet på den vård man slutligen får så drar kötiderna ner vår ranking när olika länders sjukvårdsläge jämförs. Att det finns en kö över huvud taget är dock knappast något man kan beklaga, det visar snarare att vi är generösa med att ge alla medborgare rättigheter till vård till en relativt billig penning.

Man skulle enkelt kunna förkorta köerna genom att helt enkelt privatisera vården och lyfta bort dem som inte skulle ha råd att försäkra sig eller att betala avgift över disk för sina behandlingar. Detta är kanske något som tilltalar vissa av de välbärgade, men för vanliga människor gäller nog regeln att man hellre står i kö än inte blir vårdad alls. Ett annat sätt att förkorta köerna vore väl att tillföra mera resurser till sjukvården och/eller omfördela resurser inom vården. I vilken mån detta är möjligt låter jag för närvarande vara outsagt.

Kan man då tänka sig ett slags kompromiss mellan betalförmågans princip och rättigheternas, d.v.s. att man kan köpa sig förbi kön? Många ryggar nog tillbaka för en sådan lösning eftersom man anser att ett kösystem är det mest rättvisa när det finns begränsade resurser. Det bör dock betänkas att ju dyrare det är att köpa sig förbi kön desto mera nya resurser kommer in till sjukvården. Det är mycket möjligt att det finns vissa människor i kön som anser att man kan ta lite längre kötid om de får ännu bättre sjukvård när de väl kommer fram (alternativt kan kanske köerna bli kortare om folk får köpa sig förbi, om det är så att pengarna som kommer in räcker till att anställa flera människor i vården).

Å andra sidan finns det troligen andra som inte kan tolerera att stå längre i kö, även om vården skulle få mera resurser av att folk köper sig förbi kön. Och eftersom kön består både av denna kategori och den ovannämnda är det problematiskt med lösningen att köpa sig förbi, såvida man inte entydigt kan avgöra detta genom demokratisk omröstning.

Däremot torde en tolerabel lösning vara att enskilda människor tillåts sälja sin plats i kön. Kön skulle genom detta inte bli längre, så de som framhåller köns "rättviseaspekt" kan knappast klaga på detta. De som håller benhårt på rättigheten till sin plats skulle stå kvar på samma plats som förut. Och de som anser att de kan vänta en smula längre kan ta pengarna och ställa sig sist i kön. Möjligen kan man även ha en modell där den som köper en plats också måste betala en extra avgift till sjukvården så att alla patienter gynnas något av detta förfarande. (Däremot har jag svårt att realistiskt tänka mig den "altruistiska" lösningen att köpeskillingen i sin helhet går till landstinget.)

Jag har svårt att vi första påseendet se några större nackdelar med ett sådant system. Möjligen kan man hävda att vissa fattiga människor nästan skulle känna sig tvingade att sälja bort sin hälsa, ungefär som man kan känna sig "tvingad" att sälja en njure för att man är så fattig. I en svensk kontext ter sig dock detta som en ganska svag invändning. Mycket få svenska medborgare är så fattiga att de anser sig behöva sälja bort sin hälsa p.g.a. ren ekonomisk desperation (och om det finns sådana människor så är det inte självklart att de ska förhindras från detta). En annan invändning vore att simulanter ställer sig i kö endast för att kunna sälja sin köplats, men jag vill tro att läkarnas kompetens är tillräcklig för att de inte ska boka in människor för behandlingar som de inte behöver.

1 kommentar:

 1. Kära herrn / fru, vi ledningen av Lorena Kidney Foundation Center söker stödberättigade njurdonorer som är villiga att donera / sälja sin njure till summan $ 500,000.00USD, förskottsbetalning $ 250,000.00 USD .. intresserade givare bör kontakta oss via e-post: lorenakidneyclinic@gmail.com
  lorenakidneyclinic@gmail.com

  Väntar på dina svar

  vänliga hälsningar
  Dr Lorena

  SvaraRadera