onsdag 17 juni 2015

DÖ och partidisciplinen

Den viktigaste händelsen i svensk politik på många år är onekligen Decemberöverenskommelsen (DÖ). Igår prövades den  praktiken då den rödgröna budgeten klubbades igenom tack vare överenskommelsen att alliansen skulle lägga ner sina röster (i utbyte mot att de rödgröna ska göra detsamma om situationen är den omvända efter nästa val).

Två moderata ledamöter lade dock inte ner rösterna, utan röstade för alliansens budget. Och det är egentligen detta som är det viktigaste i sammanhanget, ty hela frågan om DÖ är egentligen en fråga om partidisciplin. I Sverige har vi ju en stark tradition att man röstar med sitt partis majoritetslinje i viktiga frågor. I synnerhet torde det gälla i budgetfrågor. Och det är väl detta som är det nya i detta sammanhang, d.v.s. att enskilda ledamöter fronderar mot sitt parti i just vårbudgetomröstning. Jag har inte kollat upp hur det har sett ut historiskt, men jag kan inte föreställa mig att detta har varit vanligt.

Så frågan är om de som nu röstade mot sin moderata partilinje anser att partidisciplinen bör avskaffas som princip (och att enskilda riksdagsledamöter alltid ska rösta enligt egen övertygelse) - ty om disciplinen inte ska gälla så viktiga frågor som statsbudgeten så kan man fråga om den har så mycket värde över huvud taget. Eller anser de att partidisciplinen inte kan gälla när man kommit överens om att inte rösta för sitt eget förslag? Det vore i så fall intressant på vilken grund man gör denna åtskillnad.

Det kan dock vara att de två ledamöternas agerande endast ska ses som en protest mot partiledningen. Och man kan naturligtvis ha skäl att hävda att ens eget parti inte är tillräckligt demokratiskt (anklagelsepunkten torde i så fall vara att majoriteten i Moderaterna egentligen inte stödjer DÖ). Vad man däremot inte utan svårighet kan hävda är att DÖ i sig är odemokratisk, ty vår demokratiska grundlag förbjuder självklart inte att man släpper igenom en minoritetsregering även om man själv skulle kunna bilda en regering med större underlag om man valde att samarbeta med ett visst parti. Men om man nu anser att det är värre att samarbeta med detta parti än att släppa igenom minoritetsregeringen så finns det inget odemokratiskt i det.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar