söndag 22 november 2015

Hur liberala är Liberalerna?

Så har då Folkpartiet liberalerna blivit bara Liberalerna. Det är inte konstigt att de försöker sig på någonting för att få upp de opinionssiffror som legat ganska dåligt under många år. Namnbytet lär dock knappast ändra på siffrorna, men möjligen kan ett partiledarbyte göra det, vilket troligen kommer att ske inom ett par år.

I själva verket känns namnbytet rätt onödigt, med tanke på att partinamn - och vilka ismer som ingår i det - spelar rätt liten roll nuförtiden. Lika lite som man kan vänta sig att de flesta europeiska "socialistiska" partier (till exempel president Hollandes parti) ska driva socialism enligt skolboken, kan man vänta sig att "liberala" partier ska driva något slags liberalism som skiljer sig särskilt mycket från vad övriga mittenpartier står för.

Oavsett vad partierna heter så finns det bara ett meningsfullt sätt att som väljare få en bra bild av vad de står för: att följa med i politiken. Alla som följer den politiska debatten (och har följt den åtminstone några år tillbaka) vet vad Folkpartiet i praktiken stått för, trots att själva namnet inte säger någonting om ideologisk tillhörighet. För dem som är intresserade av politik är således namnbytet helt irrelevant, såvida det inte följs av en stor förnyelse i den politiska inriktningen, vilket inte verkar troligt.

Men om man ska tolka namnbytet som en vilja att verkligen understryka något om partiet så är det självklart en koppling till socialliberalismen som åsyftas. Flera av Sveriges partier är dock i stort sett socialliberala (även Socialdemokraterna) så kopplingen till den ideologin säger kanske inte så mycket. Socialliberalismen kan beskrivas som en positiv hållning till grundläggande fri- och rättigheter, inklusive en ganska fri och öppen marknad, kombinerat med ett socialt skyddsnät, en del "kollektiva nyttigheter" i statens regi, samt vissa ambitioner att förbättra de reella livschanserna för de som fötts in i dåliga materiella förhållanden. Det finns självklart gradskillnader i detta, men ser man till exempelvis Socialdemokraternas och Folkpartiets praktiska politik så inser man att det är en ganska smal korridor inom vilken gradskillnaderna finns.

Det som ibland kallas klassisk liberalism kan Folkp... förlåt, Liberalerna knappast sägas vara principiella anhängare av, eftersom det brukar beskrivas som en så positiv syn på den fria marknaden att staten inte bör syssla med så mycket mer än att skydda medborgarna fysiskt från varandra (och från yttre hot) med hjälp av polis, militär och domstolar. I USA brukar en sådan hållning kallas "libertarianism", eftersom "liberalism" där per automatik tolkas som socialliberalism. (Nyliberalism är ungefär detsamma som klassisk liberalism.)

Kanske kan man se namnbytet som ett försök från Liberalernas sida att locka väljare från det klassiskt liberala hållet, men partiet är nog tillräckligt förnuftigt för att inse att libertarianer brukar ha hyfsad koll på vilken politik partierna i realiteten står för och därför knappast kommer luras av något namnbyte. Och somliga libertarianer kommer nog att fortsätta att kalla Liberalerna för falska liberaler, vilket är rätt tramsigt, eftersom socialliberalismen är etablerad som en form av liberalism.

Hur som helst så kan jag se åtminstone en väldigt negativ sak med att Folkpartiet byter namn - negativ för de flesta av oss, oavsett partitillhörighet. Från och med nu måste vi vara noga med om vi talar om liberaler (med litet l) eller Liberaler (med stort L) när vi diskuterar "liberala" idéer och ståndpunkter. Detta liknar det problem som finns med att tala om Demokrater, demokrater, Republikaner och republikaner i en amerikansk kontext.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar