måndag 28 december 2015

Har vi råd att ta emot flyktingar?

För några få (huvudsakligen sverigedemokrater, föreställer jag mig) handlar flyktingfrågan kanske om att skydda svensk "kultur" eller "identitet", men grundproblemet tycks för de flesta andra vara huruvida vi har råd att ta emot många flyktingar eller ej. Därför tänkte jag till denna debatt bidra med några principiella kommentarer gällande frågan vad man kan sägas ha råd och inte råd med (diskussioner om våra faktiska nationalräkenskaper överlämnar jag åt andra).

När kan man säga att en människa definitivt inte har råd att hjälpa en annan människa? Möjligen finns det helgonlika människor som skulle säga emot, men nog tror jag att det är berättigat att hävda att den som själv inte har mat för dagen, kläder på kroppen och tak över huvudet inte har råd att hjälpa någon annan (det är snarare just de som behöver hjälp från oss andra). Det finns inte stor mening med att dela sin sista brödbit med någon annan så att båda får otillräckligt med föda och förgås.

Men ju längre man kommer från tillfredsställandet av de grundläggande behoven desto mindre meningsfullt är det att tala om att man inte "har råd" med saker och ting. Man kan självklart tala om det i en rent teknisk bemärkelse - Bill Gates kanske har råd att köpa 100 lyxvillor, men han "har inte råd" att köpa 101 stycken - men för en välbeställd människa är det nog mera rättvisande att tala om prioriteringar. Jag tror det flesta av oss skulle hävda att en förälder som inte säger sig ha råd att köpa en vinterjacka till sitt barn, men som samtidigt köpt en ny stereo åt sig själv, i själva verket har råd med jackan, men att hen har prioriterat något annat.

Utan tvekan har Sverige råd att ta emot åtskilligt fler flyktingar än vad som redan har kommit. Frågan är om man vill prioritera det. Många svenska hushåll har under lång tid haft pengar över att spendera på resor, extravagant boende och heminredning, elektronik, restaurangbesök o.s.v. Detta är tydligen något man prioriterar framför att hjälpa främlingar i nöd.

Hur kommer det sig då att en del människor ändå hävdar att vi inte har råd med flyktingar? Uppenbarligen är det ett svepskäl och att det egentliga skälet är något annat. De främsta kandidaterna till sådana egentliga skäl tror jag är (i) en moralisk övertygelse om att man inte har något ekonomiskt ansvar för främlingar, (ii) det nationalistiska argumentet jag nämnde i början, samt (iii) ren oreflekterad egoism. Det vore alltså bra om de som hävdar att "vi inte har råd" öppet anger vilket av dessa synsätt de egentligen är anhängare av.

(Sedan är det en annan fråga hur man ska hjälpa människor om man faktiskt vill prioritera detta - genom skattsedeln eller genom enskilda handlingar. Den frågan är för komplicerad för att diskutera här och nu.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar