måndag 14 december 2015

Reklampaus

Reklam är vanligtvis ett oproblematiskt fenomen, i synnerhet när det är tydligt vad man får i utbyte för uppoffringen man gör genom att utsättas för reklamen. Reklamfinansierade gratistidningar och webbsajter är ett par uppenbara exempel: du ger mig en tidning eller en webbtjänst (som jag själv valt att efterfråga) och jag tittar i gengäld på annonserna (åtminstone finns det en möjlighet att jag gör det). När människor klagar på den allestädes närvarande reklamen så är det nog inte i första hand detta slags reklam man tänker på.

Mera problematisk är den reklam som är näst intill omöjlig att undvika; den som finns på gator och torg, på bussar, tågstationer o.s.v. Varför är denna reklam mera problematisk än det scenario som beskrevs ovan? Ett klagomål kan förstås vara att reklamen helt enkelt gör omgivningen fulare, men det går nog att formulera sin kverulans på ett mera sofistikerat (eller åtminstone mera mätbart) sätt.

Som vi såg så finns det viss reklam som bygger på ett "rent" utbyte. Man gör en uppoffring och vet precis vad man får i utbyte. När man åker med en buss och får sitt synfält skymt av reklam som täcker ett gott stycke av fönstret man tänkt titta ut genom så är det mera oklart vad man får i gengäld för denna uppoffring. Gör annonseringen att biljettpriserna blir lägre? Möjligen. Men hur mycket? Om ett månadskort i Stockholmsområdet skulle kosta 820 kr (istället för 790) p.g.a. bristen på reklam i bussar och i tunnelbanan kanske väljarna (som genom landstinget kontrollerar dessa transportmedel) skulle förorda ett stopp för reklam. Om påslaget var 200 kr skulle man kanske inte göra det. Men ge oss gärna siffrorna svart på vitt, så vi kan göra en avvägning själva.

Problematiken i bussfallet är alltså att man kanske får något i gengäld för sin uppoffring. Hur är det då i fallet med reklambanderoller på hus? Om jag anser att en gigantisk reklambanderoll för ett klädföretag stör min upplevelse av stadsmiljön, vad får jag i utbyte för denna uppoffring? Lägre priser på kläderna i detta företags butiker? Här finns ett kanske som är betydligt starkare än i bussfallet. Även om det i princip går att ta reda på hur mycket lägre bussbiljettpriserna blir till följd av reklamen, så är det ytterst svårt att ta reda på hur mycket billigare min nya jacka blev p.g.a. den uppoffring jag gjorde genom att titta på klädföretagets reklam (om den nu blev billigare över huvud taget - den kan lika gärna ha blivit dyrare, eftersom det i slutändan är konsumenten som betalar reklamen). Och om jag aldrig handlar av detta företag, vad får jag i gengäld då?

Detta resonemang kanske inte bör leda till att man förbjuder reklam i "offentliga rum". Men resonemanget kan i alla fall förklara något av (den måhända undermedvetna) irritationen över viss reklam.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar