måndag 25 juli 2016

Till försvar för ekonomisk omfördelning

Många står bakom välfärdsstatens omfördelning av resurser från rika till fattiga. Men finns det verkligen goda argument för detta, annat än känslan att det är rätt? Mitt eget hedonistiska försvar för ekonomisk omfördelning finns i min senaste bloggartikel på Justice and Hedonism.

onsdag 20 juli 2016

Ny blogg: Justice and Hedonism

Jag har startat en ny engelskspråkig blogg, Justice and Hedonism. De som är intresserade av vad jag skriver hänvisas i fortsättningen dit. Den bloggen kommer i större grad än Nasty, Brutish, and Short vara fokuserad på politiska frågor som kan intressera en internationell publik. Dessutom tänker jag i högre grad diskutera politisk-filosofiska spörsmål utifrån ett utilitaristiskt (närmare bestämt hedonistiskt) perspektiv.

Adress till den nya bloggen är: justiceandhedonism.wordpress.com