torsdag 1 december 2016

Hedonismen och dess kritiker


I min nya bok Hedonismen och dess kritiker går jag igenom (och bemöter) vanliga invändningar (och några ovanliga) mot hedonistisk utilitarism. Hedonismen går ut på att vi bör maximera lycka (eller mera specifikt njutning) och minimera smärta. De vanligaste invändningarna är följande: (i) hedonismen ger handlingsrekommendationer som ter sig intuitivt fel; (ii) vi kan inte mäta lycka eller jämföra det mellan olika individer; (iii) vi kan inte förutsäga konsekvenserna av våra handlingar med den säkerhet hedonismen kräver; (iv) hedonismen är orättvis eller potentiellt tyrannisk; (v) hedonismen är för krävande för den enskilda människan. Utöver dessa diskuteras en handfull mindre vanliga invändningar kortfattat. Man kan förstås hävda att den vanligaste invändningen torde vara att hedonismen måste vara fel eftersom någon annan moralteori är korrekt. Detta slags invändning har jag inte tagit upp, eftersom den skulle ha krävt att jag ingående kritiserar alla alternativa teorier (eller åtminstone huvudkonkurrenterna).

Hur som helst så är boken skriven på ett relativt lättbegripligt språk och den finns att köpa t.ex. på de vanligaste nätbokhandlarna. Har du ont om pengar, varför inte be ditt lokala bibliotek köpa in boken?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar