Om författaren

Jag är doktor i statsvetenskap (disputerade 2015) och arbetade 2015-2017 som lektor i statsvetenskap vid Stockholms universitet. Jag är för närvarande inte verksam inom akademin, men är ändå sysselsatt med lite "forskning" och skriverier när jag har tid och inspiration. Här följer en lista på mina publikationer till dags dato:


"The Hedonist Case for a Basic Income", Arts & Opinion, vol. 17, nr 1, 2018. (En version med fotnoter och referenser finns här.)

Leftism: A Concise Defense, Stockholm: Café 60 media, 2017.

"Ethics in Hiring: Nepotism, Meritocracy, or Utilitarian Compassion", Philosophy for Business, Issue 82, 2017.

Hedonismen och dess kritiker, Stockholm: Café 60 media, 2016.

"Justifying the State from Rights-Based Libertarian Premises", Libertarian Papers, vol. 8, 2016.

Austrian Economics as Political Philosophy, Stockholm studies in Politics 161 (doktorsavhandling), 2015.

"Higher Pleasures, Civic Virtue, and Democracy: A Reconstruction of Millian Themes", Kritike vol. 8, nr 2, 2014.

"Plato, Socrates, and the Politics of Meta-Aggression", Sats: Northern European Journal of Philosophy, vol. 14, nr 2, 2013.

"The Straussian Paradigm Turned Upside-Down: A Model for Studying Political Philosophy", Minerva, vol. 17, 2013.

L. T. Hobhouse, Eget förlag, 2010.

Inga kommentarer: